Sobre Nosaltres

Consell regulador

VETLLEM PER UN PRODUCTE DE QUALITAT

L’any 2014, la Unió Europea va atorgar a l’ametlla de Mallorca la Indicació Geogràfica Protegida per al l conjunt del territori de la Unió Europea. La defensa de la denominació específica, l’aplicació del seu reglament, així com el foment i control de l’ametlla de Mallorca, està encomanat al Consell Regulador i a l’autoritat competent IQUA.

Membres

President

Sr. D. Antoni Bonafé Ramis

Vocals elaboradors

Jaume Llabrés

Juan Velasco Bruckner

Vicepresident

Sr. D. Antoni Garcias Simón

Secretària

M. Francisca Parets Amengual

Vocals productors

Juan Morey Darder

Matías Balaguer Mas

Rafael Coll Pons

Mateu Llobera Martorell

Responsable de comunicació

Rodrigo de Miguel Villalonga

Ametlles amb Sabor a Mar

MISIÓ La nostra missió és promocionar la diferenciació d’un producte agrícola amb unes característiques úniques proporcionades per l’illa.

VISIÓ Tenim la visió de generar rendes per sobre de la mitjana als operadors d’aquest producte emparats en la IGP.

VALORS
La preservació d’un producte i d’un paisatge molt tradicionals a Mallorca, i un cultiu que és quasi un estil de vida a l’illa.

Ametlla
de Mallorca

SABOR BALEAR

IGP Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina és la denominació de qualitat que garanteix el vincle entre l’ametlla i el seu origen, i avala els mètodes utilitzats per a l’obtenció d’un producte destacat per la seva excel·lència i sabor. La seva reputació i beneficis es deuen al seu elevat contingut en lípids i el seu perfil d’àcids grassos; sumat a la seva intensitat aromatica, proporciona una identitat i sabor únics a les alemadras originàries de Mallorca. Això crea una infinitat d’aplicacions culinàries, aplicades durant anys, exercint una gran influència en la cultura gastronòmica de l’illa L’ametlla de Mallorca es presenta crua o torrada, amb o sense pell i amb les variants ecològica i convencional, proporcionant una varietat aplicable a tota mena de creacions i tractaments culinaris.