Sobre Nosaltres

Consell regulador

VETLLEM PER UN PRODUCTE DE QUALITAT

L’any 2014, la Unió Europea va atorgar a l’ametlla de Mallorca la Indicació Geogràfica Protegida per al l conjunt del territori de la Unió Europea. La defensa de la denominació específica, l’aplicació del seu reglament, així com el foment i control de l’ametlla de Mallorca, està encomanat al Consell Regulador i a l’autoritat competent IQUA.

Membres

 • President
 • Sr.D. Antoni Bonafé Ramis
 • Vice-President
 • Sr. D. Antoni Garcias Simón
 • Vocals Productors
 • Juan Morey Darder
 • Matias Balaguer Mas
 • Rafael Coll Pons
 • Mateu Llobera Martorell
 • Jessica Dolors Calleja Cortí
 • Vocals elaboradors
 • Jaume Llabres
 • Juan Velasco Bruckner
 • Secretaria
 • M. Francisca Parets Amengual
 • Responsable de comunicació
 • Irene Viseras Serrano

Almendras con sabor a mar


MISSIÓ

Nuestra misión es promocionar la diferenciación de un producto agrícola con unas características únicas proporcionadas por la isla. La nostra missió és promocionar la diferenciació d’un producte agrícola amb unes característiques úniques proporcionades per l’illa.

VISIÓ

Tenim la visió de generar rendes per sobre de la mitjana als operadors d’aquest producte emparats en la IGP.

VALORS

La preservació d’un producte, un territori i un estil de vida en un entorn poc faborable per a l’agricultora com pot ser Balears.

Ametlla de Mallorca

SABOR BALEAR

*IGP Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina és la denominació de qualitat que garanteix el vincle entre l’ametlla i el seu origen, i avala els mètodes utilitzats per a l’obtenció d’un producte destacat per la seva excel·lència i sabor. La seva reputació i beneficis es deuen al seu elevat contingut en lípids i el seu perfil d’àcids grassos; sumat a la seva intensitat *aromatica, proporciona una identitat i sabor únics a les ametlles originàries de Mallorca. Això crea una infinitat d’aplicacions culinàries, aplicades durant anys, exercint una gran influència en la cultura gastronòmica de l’illa L’ametlla de Mallorca es presenta crua o torrada, amb o sense pell i amb les variants ecològica i convencional, proporcionant una varietat aplicable a tota mena de creacions i tractaments culinaris.