Participació en la Jornada tècnica organitzada pels Productors Mallorquins de Fruits secs (SAT)

Binissalem, 8 de setembre de 2023.- La IGP Ametlla de Mallorca ha participat en la Jornada tècnica que ha organitzat Productors Mallorquins de Fruits Secs (SAT); “Jornada tècnica de l’ametller”, emmarcada en el Projecte pilot coordinat per la IGP i impulsat per la Conselleria d’Agricultura i la que porta en marxa des de 2021 en el marc de les ajudes de suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l’any 2020.

Aquesta jornada ha tingut el clar objectiu d’oferir als productors d’ametlla d’Illes Balears les tècniques i el coneixement per a la millora dels cultius d’ametller.

Va moderar la jornada, Ignacio Deyá, president de Productors Mallorquins d’ametlles i garrofes AIE qui va posar l’accent que aquest sector ha de lluitar per la diferenciació, ja que és el camí perfecte per a aconseguir la sostenibilitat econòmica del cultiu de l’ametlla.

Julia Lainez, tècnica de la IGP ametlla de Mallorca va exposar les dades de la campanya de 2022, on es pot apreciar un augment fins a gairebé 4000 hectàrees de cultiu de l’ametlla de les 270 explotacions de productors inscrites en el segell IGP Ametlla de Mallorca., així com la importància a promocionar la comercialització de l’ametlla IGP, ja que malgrat arribar als 225.000 Kg de producció, només 41.000 Kg s’estan comercialitzant emparats sota el segell de qualitat.

Durant la seva intervenció també va explicar els passos que estan duent a terme per al projecte pilot: COPPI2020, l’objectiu del qual és la innovació per a la millora de la qualitat de l’Ametlla de Balears. Finalitzant la seva primera intervenció parlant més detalladament dels resultats del projecte pilot.

Deyá llavors va passar la paraula a Fernando Fernández, director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, qui va explicar detalladament els objectius del Pla de Reestructuració de Fruita seca fins a 2027. Cal destacar que aquest pla va ser aprovat en la Mesa de Fruita seca i que continuarà amb les mateixes condicions que es van pactar en 2021, gràcies al compromís que el nou equip de la Conselleria ha adquirit, de mantenir i finalitzar amb aquest pla.

Com resum de la intervenció del director general és important destacar l’augment de la superfície de cultiu de l’ametlla, del volum de producció tant de l’ametlla com de la garrofa i la importància de continuar amb la sanitat vegetal. Va parlar detalladament del pla per a la recerca i innovació, desenvolupat pel IRFAP, d’incrementar el valor afegit de la producció a través del suport del segell de qualitat de la IGP Ametlla de Mallorca, sense oblidar la promoció i difusió del consum de l’ametlla per a la millora de la qualitat de l’ametlla d’Illes Balears.

PXL_20230908_073344314~2

Després d’una pausa, on els assistents van poder intercanviar opinions sobre la primera part de la jornada, Deyá va passar la paraula Pablo Fernández, tècnic de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya , qui va explicar el quadern de camp digital cooperatiu C3, i com pot ajudar als socis de les Cooperatives i SATs a complir amb els requisits que s’imposa des de la PAC i el Ministeri d’Agricultura, amb exemples, destacant la importància de la digitalització en aquest sector. Fernández va poder resoldre alguns dubtes dels assistents.

Després d’aquesta intervenció Ignacio Deyá va tornar a donar pas a Julia Lainez, tècnica de Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears , qui en aquesta ocasió, va exposar els Eco-règims de la nova PAC aplicables al cultiu de fruits secs com l’Ametlla i la Garrofa, va parlar de les ajudes associades i com a punt final d’aquesta intervenció va comentar la gestió de les cobertes vegetals en cultius permanents.

Una vegada solucionades alguns dubtes dels assistents sobre aquests temes, va convidar a la taula a Antonio Bonafé, president de la IGP Ametlla de Mallorca i a Joan Simonet, Conseller d’Agricultura, Pesca i Medi natural, per a participar en el tancament de la jornada, on es va posar en valor el treball que s’està realitzant des de la IGP a fomentar la qualitat dels productes, s’ha reconegut l’esforç de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears per la seva labor de difusió de les noves tecnologies, els processos de digitalització i la formació.

Donant els tres les gràcies als assistents es va donar per conclosa la jornada, que es va dur a terme en la SAT Productors Mallorquins de Fruita seca, que va néixer en 1989 com un grup de productors d’ametlles i garrofes, que en l’actualitat compta amb més de 1000 socis i 6000 hectàrees dedicades als cultius d’ametlla i garrofa a Mallorca i Eivissa.

Finalment, però no menys important volem destacar que a aquesta jornada també han assistit el president sortint de l’entitat, Jaume Jaume, juntament amb membres de la junta i socis de Productors Mallorquins de Fruits Secs; la presidenta de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé; representants de CAJAMAR i membres de cooperatives agroalimentàries.